English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
 
ИСТОРИЯ
 
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Проекторезолюция > Проект за резолюция
  Проект за резолюция


Необходимост от международно осъждане на тоталитарния комунизъм
*
Док. № 9875 на ПАСЕ от 25 септември 2003
предложение на г-н Рене ван дер Линден и други членове на ПАСЕ

Парламентарната асамблея:

1.Като взема предвид, че по време на тоталитарните комунистически режими в Централна и Източна Европа бяха извършени много сериозни нарушения на човешките права (причинени поради тоталитарната комунистическа доктрина на диктатура и тотален контрол), включващи:

 • убийства на хора без каквито и да било съдебни процедури или произнасяне на присъди след извършване на убийствата
 • нечестни съдебни процеси
 • нечестни избори, водещи до узурпация на властта и де факто налагане на тези режими
 • нечовешко третиране и изтезания, по-специално в концентрационните лагери, затворите и местата за задържане, по-специално към политическите затворници и задържани
 • преследване на етническа основа
 • преследване на религиозна основа
 • преследване и убийства на свещеници и религиозни служители
 • нарушаване правото на етническа самоидентификация и не доброволно разселване на хора на етнически принцип, по-специално на Сталиновото управление в СССР
 • забрана на свободата на сдружаване и събиране
 • ограничаване на свободата на придвижване в страната и чужбина
 • сериозно нарушаване на плурализма и невъзможност за реална политическа дейност
 • тежко нарушаване на свободата на съвестта, мисълта и изразяването
 • ограничаване на правото на информация, липсата на неприкосновеност на личния живот и пълна липса на свобода на печата
 • експроприация на частната собственост, в това число земя
 • поддържане на революционни комунистически движения, борещи се извън демократичната арена
 • износ на финансови ресурси в чужбина, чиято съдба остава неясна до днес, но които определено принадлежат на народите на засегнатите страни
 • тотален контрол на специалните служби върху живота на гражданите.

Това резюме е списък на различни нарушения, част от които или всички са били практикувани при различните тоталитарни режими.

2. Като отбелязва със задоволство, че почти всички държави от Централна и Източна Европа,които пострадаха от тоталитарните режими вече са демократични страни и пълноценни членки на Съвета на Европа,

3. Като взема предвид, че имаше случаи на популистки сили, които използват за свои цели създаване на носталгия по тези тоталитарни комунистически режими, по-специално в страните, които пострадаха от тези режими. Този популизъм усилва ефекта си от липсата на информация и образование сред по-младото поколение за реалността на живота при тези режими и невъзможността да бъде преодоляна тази "носталгия към миналото" би могла да повлияе отрицателно на решимостта на част от обществото за провеждане на демократични реформи,

4. Като взема предвид нуждата от укрепване на демократичното гражданство и отхвърлянето на всички концепции за диктатура и недемократични тенденции, които са съществували на Европейския континент, с оглед да се предотврати възраждането им,

5. Като отбелязва, че нацисткият и фашисткият тоталитаризъм бяха международно осъдени, но тоталитарният комунизъм все още не е осъден дори от морална гледна точка,

6. Като отчита Резолюция 1096/1996 г. на ПАСЕ,

7. Призовава:

А/ Генералният секретар на Съвета на Европа да създаде една политически независима комисия за събиране и оценка на информация относно нарушения на човешките права по време на тоталитарния комунизъм;

В/ Страните-членки на Съвета на Европа, които пострадаха от комунистическите режими:

1. Да създадат национални комитети за разследване на нарушенията на човешките права, извършени по време на тоталитарните комунистически режими, които да докладват за установените факти пред Съвета на Европа
2.
Да премахнат всяка поверителност - ако такава все още съществува, - на документи, които биха могли да хвърлят светлина върху случаите, свързани с нарушения на човешките права по време на комунистическите режими, по-специално тези, извършени от комунистическите тайни служби/политическата полиция, и да насърчават гражданите си да се явят и свидетелстват за такива събития пред тази комисия и пред националните комитети.

8. Решава на основата на доклада на комисията на Съвета на Европа да поиска от Комитета на Министрите на Съвета на Европа да приеме официална декларация за международно осъждане на тоталитарния комунизъм.

Рене ван дер Линден - Холандия - председател на групата на Европейската народна партия в ПАСЕ
Рене Андре - Франция
Мануела Агуйар - Португалия
Зекерия Акам - Турция
Дейвид Аткинсън - Великобритания, председател на групата на европейските демократи в ПАСЕ
Сали Бериша - бивш президент на Албания
Здравка Бузич - Хърватско
Валериу Козарциуч - Молдова
Влад Кубреачов - Молдова
Ян Фигел - Словакия
Георги Фрунда - Румъния
Андрес Херкел - Естония
Гилермо Мартинес Касан - Испания
Марко Михелсон - Естония
Мйерка Минтас-Ходак - Хърватско
Жолт Немет - Унгария
Мирослав Узки - Чехия
Рюрита Паереу - Молдова
Франсоа Рошблоан - Франция
Катрин Сакс - Естония
Кимо Саси - Финландия
Елза Скарбовик - Норвегия
Джерзи Сморавински - Полша
Ласло Сурджан - Унгария
Йосип Торбар - Хърватско
Лъчезар Тошев - България
Джон Уилкинсън - Великобритания, член на на групата на европейските демократи в ПАСЕ

Източник: ПАСЕ
Превод: "Про & анти"

* С това заглавие документът е обнародван на 10 юли 2003. След спорове в Бюрото на ПАСЕ на 25 септември 2003 документът е публикуван с ревизирано заглавие: "Необходимост от международно осъждане на тоталитаризма".

ДОКУМЕНТИ

Резолюция 1096 (1996) за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи, 27 юни 1996
На английски
На български

Doc. 7568 - доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик - г-н Северин, 3 юни 1996

Международна кръгла маса "Резолюция 1096 на ПАСЕ и проблемите при прилагането й в някои страни от бившия социалистически лагер"

Заклеймяване на тоталитарния комунизъм - Резолюция на Европейската народна партия, 5 февруари 2004

Решение на Европейския съд по правата на човека от 22 март 2001 (Щрелец, Кеслер и Кренц срещу Германия)
На английски

Всеобща декларация за правата на човека

Римски статут на Международния наказателен съд
На английски

Експертно заключение към заседанието на Конституционния съд на Руската федерация от 26 май 1992 по делото за КПСС

в системата на Съвета на Европа:

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи

в системата на ООН:

Международен пакт за граждански и политически права

Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид

Конвенция за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

 


Препоръка 530 на ПАСЕ за реакция срещу военната интервенция на Варшавския договор в Чехословакия, 1968 г.

Резолюция 376 на ПАСЕ за военната интервенция на Варшавския договор в Чехословакия, 1968 г.

Резолюция 718 на ПАСЕ за ареста и заточението на Андрей Сахаров, 1980

Резолюция 739 на ПАСЕ за човешките права в СССР и за свободата на сдружаване в страните от Източна Европа

Резолюция 787 на ПАСЕ за свободата на мисълта, съвестта и религията в страните от Източна Европа

Резолюция 846 на ПАСЕ за положението на етническите и мюсюлмански малцинства в България, 1985 г.

Препоръка 1086 на ПАСЕ за положението на църквата и свободата на вероизповедание в Източна Европа, 1988 г.

Резолюция 908 на ПАСЕ за положението на църквата и свободата на вероизповедание в Източна Европа, 1988 г.

Препоръка 1109 на ПАСЕ за положението на бежанците от българска националност в Турция, 1989 г.

Резолюция 927 на ПАСЕ за положението на етническите и мюсюлмански малцинства в България, 1989 г.

 

 

Кратка хроника на приемането на Резолюция 1481 на ПАСЕ
Лъчезар Тошев

Проекторезолюцията и докладът на г-н Линблад
на английски > и на френски >>

Дебати в петото заседание на сесията на ПАСЕ на 25 януари 2006 г.

 

Законопроект за създаване на Институт за национална памет

Инициатива на Лъчезар Тошев в ПАСЕ за разследване на изнесените капитали от страните от Източна и Централна Европа в края на комунизма

Предложение на Комисията по правата на човека в НС за декларация в подкрепа на Резолюцията 1481/2006 на ПАСЕ за осъждане на комунизма, 13.06.2006

Кореспонденция между народния представител г-н Филип Димитров и НОИ по повод приложението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

 

Конвенциите срещу геноцида, военните престъпления и престъпленията срещу човечеството вече са част от вътрешното право на Република България

На 17 декември 2010 г. по настояване на народния представител Лъчезар Тошев правителството публикува в Държавен вестник двете конвенции, ратифицирани, но необнародвани, поради което не можеха да влязат в сила. Това отваря пътя към съдебно преследване на тази част от комунистическите престъпления, която попада под определенията геноцид и престъпления срещу човечеството.

Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид

Конвенция за неприлагане на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

*

Народното събрание прие и на второ четене поправката в Закона за политическа и гражданска реабилитация, предложена от Лъчезар Тошев, с която се признават за репресирани жертвите на комунистическите масови убийства в първите три дни след навлизането на Червената армия в България, осъдените от Народния съд български експерти в комисиите за Катин и Виница и осъдените в процесите срещу Обединената евангелска църква през 1949 и срещу католиците през 1952.

Текст на закона

Присъдата на Върховния съд на процеса срещу католически свещеници и миряни,
3 октомври 1952

Присъдата на Трети състав на Народния съд за Катин, 28 февруари 1945

Доклад на Комисията по правни въпроси на Народното събрание, 11 юни 2010

Стенограма от заседанието на Народното събрание, 7 юли 2010

*

На 3 декември 2009 Конституционният съд определи като противоконституционни лустрационни текстове от правилника за организацията и дейността на Народното събрание, според които депутати, обявени за сътрудници на Държавна сигурност, не можеха да бъдат в ръководството на Народното събрание, в ръководствата на комисиите на Народното събрание и членове на международните делегации на Народното събрание, Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Комисията по външна политика и отбрана, Комисията за контрол на Държавна агенция „Национална сигурност”, Комисията по европейските въпроси и контрол на европейските фондове.
Конституционният български съд - проекция на генезиса на прехода,
е-списание "Аргументи"

*

На 18 септември 2009 Народното събрание по предложение на Лъчезар Тошев и депутати от Синята коалиция подкрепи резолюция 1481 на ПАСЕ, резолюцията на Европейския парламент "Европейската съвест и тоталитаризма" и резолюцията на ПАСЕ "Ново обединение на разделена Европа" и обяви 23 август за Ден на памет за престъпленията на националсоциалистическите, комунистическите и другите тоталитарни режими и почитане на паметта на жертвите им.

*

Във френското Национално събрание е внесено предложение за закон, с който 9 ноември да бъде обявен за ден в памет на жертвите на комунистическите режими.

 
Честване в ПАСЕ на 50-годишнината от Унгарското въстание
 

 

С приетата на 5 октомври 2006 резолюция 1522 ПАСЕ призова за създаването на мемориален център за жертвите на депортации и етнически чистки през 20 век, който да има изследователски и популяризаторски задачи. Резолюцията не можа да събере две трети от гласовете, за да стане препоръка към Комитета на министрите.

 


Комитетът на министрите
на външните работи на страните членки на Съвета на Европа осъди престъпленията на тоталитарните режими, извършени в името на комунистическата идеология и призова те да бъдат осмислени и да бъде отдадена почит на страданията на техните жертви и близките им. Това стана в отговор на зададен въпрос от Гьоран Линдблад, който се позовава на Препоръка 1736 на ПАСЕ за международно осъждане на режима на Франко и на Резолюция 1481 на ПАСЕ от 26 януари 2006, осъждаща комунистическите режими.

повече >>>

 


На конгреса си на 5 февруари 2004 Европейската народна партия изиска от Европейския парламент да приеме официална декларация за международно заклеймяване на тоталитарния комунизъм и да бъде създаден Европейски център за изследване на тоталитарния комунизъм; прикани да бъде определен "Ден на Жертвите" на тоталитарните комунистически режими; предложи да бъде създаден мемориален музей на жертвите на комунизма. ЕНП призова всеки, който има намерение да заема политическа длъжност в институциите на Европейския съюз, да разкрие професионалните и политическите си дейности в бившите комунистически страни и да се въздържа да приема европейска длъжност, ако е бил част от репресивните комунистически структури или част от престъпления срещу човечеството.

повече >>>

 

След като резолюцията, приета от ПАСЕ, постави начало на международното осъждане на комунизма, и членове на Европейския парламент от Европейската народна партия призоваха за приемането от европарламента на резолюция, осъждаща престъпленията на комунизма в страните от Централна и Източна Европа. Те предлагат създаването на международен институт, който да извърши историческо и правно изследване на съветския комунизъм. >>>
повече на страницата на групата на ЕНП

Източна Европа вече не е в уводните статии
Алфред Ерих Сен

Опасната амнезия
Франсоаз Том

 

Историческата справедливост
интервю на Про&Анти с Лъчезар Тошев за хода на проекторезолюцията

 

Мемориал GLORIA VICTIS

Парламентарната група на ОДС дари 2000 евро за Мемориала в памет на жертвите на комунизма в Будапеща, открит на 21 октомври 2006 по случай 50-годишнината от Унгарското национално въстание и като морален акт в изпълнение на резолюция 1481 на ПАСЕ.

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори