English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Комунистически терор > България
  Документи

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица

Наредба-закон за защита на народната власт

Закон за допълнение на закона за печата

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Членове от Наказателния кодекс, използвани най-често в политическите съдебни процеси

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития

20 декември 1944 г.

Чл. 1. Създават се трудововъзпитателни общежити, в които се настаняват принудително следните лица:

а) осъждани за престъпления от общ характер (неполитически) повече от един път, ако са опасни за реда и сигурността в страната;

б) проститутки, сводници и сутеньори;

в) изнудвачи и комарджии;

г) просяци и безделници.

Чл. 2. Общежитията се обзавеждат при някои държавни стопанства или предприятия, определени със заповед на министъра на вътрешните работи в съгласие със съответния министър.

Целта на общежитията е да отклоняват настанените в тях лица от неморалните им престъпни склонности и навици, да се приучат към почтен труд и да се издигнат в морално и интелектуално отношение.

Чл. 3. За постигане на целите, упоменати в чл. 2, в общежитието се провеждат под ръководството на специалисти педагози:

а) трудови занятия с прилагане на принципите на трудовото сътрудничество, самоконтрол и съревнование, участие на работниците в печалбите и награждаванията на проявилите се като добри питомници и работници;

б) учебно-възпитателни и спортни занимания, излети и други подобни;

в) устройват се библиотеки, читални, игрища, къпални и други.

Чл. 4. Управата на общежитието се грижи за настаняването на работа на освободените от общежитието лица.

Чл. 5. Настанените в общежитието могат да се поставят под надзора на органи на Народната милиция.

Чл. 6. Настаняване в общежитието се извършва с мотивирана заповед на директора на Народната милиция. Освобождаването става по доклад на управителя на общежитието до директора на Народната милиция.

Чл. 7. За устройствата и реда на общежитията и за настаняванията по чл. 7 ще се изработи специален правилник. Срокът за представяне не надминава шест месеца, освен ако бъде подновен с нова мотивирана заповед.

По: Държавен вестник, № 15, 20 януари 1945 г.


Коментар:

Наредбата-закон за трудововъзпитателните общежития е приета от Министерския съвет по доклад на министъра на вътрешните работи Антон Югов - член на Политбюро на ЦК на БРП(к). Предложението му е подкрепено от всички министри, присъстващи на заседанието - представители на отечественофронтовските партии: БРП(к), БЗНС, НС "Звено", БРСДП и на "независимите" интелектуалци. Тези трудововъзпитателни общежития по-късно се превръщат в трудови лагери с изключително тежък режим за въдворените в тях.


От книгата "Народна демокрация или диктатура. Христоматия по история на България 1944-1948", библиотека "Нова христоматия", София, 1992. Съставители: проф. д-р Любомир Огнянов, ст.н.с. к.п.н. Митка Димова, доц. к.и.н. Милчо Лалков. Книгата е препоръчана от Министерството на образованието и науката с писмо № 31-00-60 от 13 февруари 1992 г. Предговорът и коментарите са на Митка Димова.

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори