English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Комунистически терор > България
  Документи

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития

Наредба-закон за трудововъзпитателните общежития за политически опасните лица

Закон за допълнение на закона за печата

Закон за трудовото мобилизиране на безделниците и празноскитниците

Членове от Наказателния кодекс, използвани най-често в политическите съдебни процеси

Закон за допълнение на закона за печата

19 април 1946

Параграф единствен. След чл. 8 се прибавя нов член 8-и със следното съдържание:

"Когато при списването на някое печатно периодично издание или ежедневник се прокарват тенденции от естество да увредят общодържавните интереси, да създадат настроения, опасни за обществения ред и спокойствие или да смутят отношенията ни с чужди държави, вземат се следните мерки:

а) обръща се надлежно внимание за това на издателите и редакторите на това издание;

б) прави се съответно предупреждение на същите;

в) спира се издаването до 10 броя;

г) спира се изданието за повече от 10 броя или завинаги.

Мерките по т.т. "а", "б" и "в" се вземат от министъра на информацията и изкуствата, а мярката по т. "г" - от Министерския съвет по доклад на същия министър.

Издадените по този член разпореждания не подлежат на никакво обжалване.

По Държавен вестник, № 97, 30 април 1946 г.


Коментар:

С този закон, приет от XXVI обикновено народно събрание, се установява явна цензура над опозиционните издания. Въз основа на него правителството често прибягва до спиране за известен период от време на опозиционните вестници. В края на 1946 г. окончателно е спрян вестник "Знаме" - орган на Демократическата партия, а през май 1947 г. - печатните органи на БЗНС - Н. Петков и БРСДП(о): "Народно земеделско знаме" и "Свободен народ".


От книгата "Народна демокрация или диктатура. Христоматия по история на България 1944-1948", библиотека "Нова христоматия", София, 1992. Съставители: проф. д-р Любомир Огнянов, ст.н.с. к.п.н. Митка Димова, доц. к.и.н. Милчо Лалков. Книгата е препоръчана от Министерството на образованието и науката с писмо № 31-00-60 от 13 февруари 1992 г. Предговорът и коментарите са на Митка Димова.

 

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори