English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Източници > Статии
  Статии

 

ДОКУМЕНТИ

Резолюция 1481 за необходимостта от международно осъждане не престъпленията на тоталитарните комунистически режими

Проекторезолюцията и докладът на Гьоран Линблад
на английски >

Резолюция 1096 (1996) за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи, 27 юни 1996
На български

Doc. 7568 - доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик - г-н Северин, 3 юни 1996

Международна кръгла маса "Резолюция 1096 на ПАСЕ и проблемите при прилагането й в някои страни от бившия социалистически лагер"


Декларация на Международното общество "Мемориал"
относно проекта за резолюция на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа "За необходимостта от международно осъждане на престъпленията, извършени от тоталитарните комунистически режими"

След няколко дни Парламентарната асамблея на Съвета на Европа ще обсъди проекта за резолюция "За необходимостта от международно осъждане на престъпленията, извършени от тоталитарните комунистически режими", подготвен от Политическата комисия на ПАСЕ. В проекта се посочва, че всички без изключение тоталитарни комунистически режими, управлявали в Централна и Източна Европа през миналия век, се характеризират с масови нарушения на човешките права, като многобройни убийства, робски труд и смърт в концентрационните лагери, депортации и други форми на масов държавен терор. В частност, особено пострадали от терора са народите на бившия Съветски съюз. В някои посткомунистически европейски страни се състояха дискусии на национално ниво, в които бяха осъдени престъпленията на миналото. Но това не освобождава международната общност от задължението да заеме категорична позиция за тези престъпления, се казва в проекторезолюцията. Това е морален дълг пред живите и днес жертви на престъпленията, пред семействата на загиналите, а също и за възпитанието на младите и бъдещите поколения.

Парламентарната асамблея предлага да бъдат осъдени тежките престъпления, извършени от тоталитарните комунистически режими, да бъде изразено съчувствие на жертвите, да бъдат призовани всички европейски комунистически и посткомунистически партии да преоценят собственото си минало и категорично да се разграничат от престъпленията, като ги осъдят.

По замисъла на авторите на проекта Комитетът на министрите на Съвета на Европа трябва:

  • да създаде специална комисия от независими експерти. Задачата на тази комисия ще бъде събирането и правната оценка на информацията за престъпленията на тоталитарните комунистически режими;
  • да организира кампания за общественото осмисляне на тези престъпления;
  • да организира международна конференция с участието на политици, учени и неправителствени организации;
  • да препоръча на посткомунистическите държави членки на Съвета на Европа на национално равнище да предприемат аналогични мерки, а също да преразгледат училищните учебници по история, да създадат музеи и мемориали, посветени на държавния терор, да определят ден за жертвите на този терор, да осигурят законодателно в страните си европейски стандарти за достъп до архивните материали.

Към проекта са приложени "Обяснителни бележки" от докладчика на Политическата комисия г-н Гьоран Линдблат (Швеция), в която точките на резолюцията са аргументирани и илюстрирани с исторически данни.

Ние напълно подкрепяме инициативата на Политическата комисия на ПАСЕ. Основните положения на проекта изцяло съвпадат с целите и задачите на обществото "Мемориал". От наша гледна точка, общественото осъзнаване на престъпленията на тоталитарните комунистически режими е изключително актуално, необходимо условие за демократичното развитие на посткомунистическите страни.

Някои от мерките, препоръчани в проекторезолюцията на ПАСЕ, са осъществени в много от тези страни. Някои неща са извършени и в Русия - преди всичко, с усилията на обществеността и учените историци в много региони са открити паметници на жертвите на репресиите, издават се мартиролози, понякога се организират изложби, посветени на историята на тоталитаризма, бяха издадени солидни сборници с документи за репресиите и ГУЛАГ. От 1991 30 октомври се отбелязва като Ден на памет за жертвите на политическите репресии.

Но основната задача, която стои на държавно ниво - правната квалификация на престъпленията, извършени от комунистическите режими, и до днес не само не е решена, но дори не са правени никакви сериозни стъпки за решаването й. Не са създадени необходимите условия за изследване на мащабите и характера на престъпленията: достъпът до много от важните архивни източници и до сега е ограничен, а понякога - забранен. Сведенията за терора, съобщавани на новото поколение в повечето учебници, са изключително скучни и повърхностни, често се поднасят противоречиво и уклончиво. В резултат на всичко това отсъства обществен консенсус при оценката на режима, който унищожи милиони хора. Мерките, препоръчани в резолюцията на ПАСЕ по отношение както на достъпа до архивите, така и на училищното образование, са крайно актуални за нашата страна.

Ние смятаме, че думите в "Обяснителните бележки" за "носталгията по комунизма", която все още е жива в някои страни, за съжаление, напълно се отнасят към съвременна Русия и системата на международно сътрудничество, предлагана в проекта, може да има голям принос за преодоляването на това явление.

В "Обяснителните бележки" към проекта за резолюция има някои неточности в изложението на историческите факти и някои спорни, не винаги достатъчно обосновани документално оценки за мащабите на терора. Но това само потвърждава основната идея на резолюцията - за необходимостта от създаване на комисия от независими квалифицирани експерти за събирането и правната оценка на информацията за престъпленията на тоталитарните комунистически режими.

Обществото "Мемориал" призовава членовете на Парламентарната асамблея на Съвета на Европа да гласуват за проекторезолюцията, предложена от Политическата комисия.

Ние специално призоваваме всички депутати в Асамблеята от посткомунистическите страни да гласуват за този проект. Гласуването в ПАСЕ дава на тези държави уникалната историческа възможност публично и окончателно да скъсат с тоталитарното минало - или задълго да останат в него.

Ние сме уверени, че обществеността на Европа и света внимателно ще следи как ще гласуват по този въпрос в Асамблеята делегациите от посткомунистическите страни (не само представителите на комунистите) и ще направи своите изводи.

Ако тази резолюция бъде приета и бъдат създадени съответните международни структури, то "Мемориал" е готов да им сътрудничи в бъдещата им работа.

Ръководство на Международното общество "Мемориал"
21.01.2006

източник: Мемориал

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори