English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Документи
  Репресивни органи

Радиограма от Г. Димитров до Трайчо Костов за укрепване на държавна сигурност, народната милиция и граничните войски и охрана на държавните учреждения, 23 август 1947 г.

Реч на Георги Димитров пред завършващи 4-месечния курс на ДС, 1 юли 1948

Радиограма от Вълко Червенков до ЦК на ВКП/б/ за изпращане на съветски специалисти за съветници в МВР, 4 януари 1950 г.

Из протокол от заседание на ПБ на ЦК на БКП с решение за подобряване на партийно-политическата работа във войските на МВР, 22 август 1953 г.

Доклад на министъра на вътрешните работи за състоянието и дейността на органите на МВР за периода 1951-1953 г.

Решения на ПБ на ЦК на БКП за дейността и задачите на МВР и органите на Държавна сигурност, 21. XI.1953 г.

Справка за изведена зад граница агентура на Второ главно управление на ДС, 17 юни 1959

Доклад за уреждане на партийното положение на нелегалните разузнавачи и агентите във военното разузнаване, 7 юни 1960

Справка за проведените агентурно-оперативни мероприятия от Второ главно управление на ДС, 19 ноември 1960

Докладна записка от началника на Второ управление на ДС за прихващане на изходящата кореспонденция, декември 1961

Решение на Политбюро за отделяне на Държавна сигурност от МВР в Комитет за Държавна сигурност, 6 юли 1965

Предложение от председателя на КДС Ангел Солаков до ЦК на БКП да се вербуват чуждестранни студенти и курсанти, 17 ноември 1965

Доклад на председателя на КДС Ангел Солаков за дейността на западните и китайското разузнавания и нелегалните групи в България, 23 март 1967

Доклад от началника на Трето управление на ДС ген. Терзиев за дейността на ВКР при интервенцията в Чехословакия, 23 януари 1969

Разпореждане на Политбюро относно нелегалните разузнавачи, 13 март 1969

Справка за все по-пълната интеграция на всички сектори на ДС с КГБ, предоставяне на пълна информация на съветските представители в ДС, предстоящо изграждане на автоматични информационни системи, свързани със системите на КГБ, регистриране на обекти на ДС по линия на разузнаването и контраразузнаването в картотеките на КГБ, 30 декември 1971

Заповед на министъра на вътрешните работи Димитър Стоянов за дейността на органите на Държавна сигурност против вражеската емиграция, юни 1977

Докладна записка от Димитър Стоянов, министър на вътрешните работи, и Велко Палин, зав. отдел “Социална и национална сигурност” на ЦК, до Секретариата на ЦК на БКП за одобряване “Инструкция за работата на партийните органи и организации в системата на МВР”, 26 юли 1985 г.

Целева програма на ДС за борба срещу турските служби, с информация за съпротива срещу "възродителния процес", ноември 1987

Заповед на Министъра на вътрешните работи Г. Танев за дейността на органите на Държавна сигурност по придобиването и използването на секретни сътрудници и доверени лица, 11.IV.1989 г.

Министри на вътрешните работи и на отбраната, началници на Генералния щаб, ръководители на разузнавателните и контраразузнавателните служби на НРБ, 1944-1990

Доклад на Централната група на МВР от 1991 г. - 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Държавна сигурност
Христо Христов

Доклади на комисията "Андреев":
1
, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10

Пресконференции:

5 май 2001
27 юни 2001
4 юли 2001
31 юли 2001
19 април 2002

Установен сътрудник на ДС в СЕМ

Въпрос в парламента за убитите по границите, 21 февруари 1992

 
  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори