English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Проекторезолюция > Подкрепа
  В подкрепа на проекторезолюцията

Владимир Буковски:

Знам за проекторезолюцията на ПАСЕ. Само по себе си това е добро като опит и намерение. Но ме безпокои въпросът кой ще контролира разследването. Казва се, че това ще е политически независима централна комисия и национални комитети в страните-членки. Добре, на практика във всички посткомунистически страни сега управляват комунистически (или неокомунистически) правителства. Те ще създадат ли комитети, които да са независими от самите тях, за да разследват техните собствени някогашни престъпления? Съмнявам се. В най-добрия случай резолюцията ще бъде игнорирана. В най-лошия - ще създаде механизъм да бъдe замазвано миналото на комунистическите режими. Надявам се да греша, но опитът ми подсказва, че такъв ще бъде и този случай. Разследването трябва да бъде ръководено от външен орган с помощта на обществени (не посочени от правителствата) групи във въпросните страни. И трябва да сме сигурни кои групи ще участват.

 

ДОКУМЕНТИ

Заклеймяване на тоталитарния комунизъм - Резолюция на Европейската народна партия и на групата на ЕНП-ЕД в Европейския парламент, 5 февруари 2004

Резолюция 1096 (1996) за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи, 27 юни 1996
На български

Doc. 7568 - доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик - г-н Северин, 3 юни 1996

Международна кръгла маса "Резолюция 1096 на ПАСЕ и проблемите при прилагането й в някои страни от бившия социалистически лагер"

Национален клуб за демокрация

Отворено писмо до г-н Рене ван дер Линден,
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа
Страсбург, Франция

Уважаеми г-н Ван дер Линден,

Осъждането на комунизма е преди всичко морален акт, който Европа е длъжна да направи в защита на собствената си ценностна система и на собствената си идентичност. Европа изневерява на себе си, на своята същност, ако продължава да се прави, че не знае за ужасяващите престъпления на комунизма от близкото минало, като че ли те не са съществували. Обединяването на европейските народи става на основата на обща ценностна система, която комунизмът и теоретично, и практически отричаше. Свободната и отговорна човешка личност, която е в основата на европеизма, не само теоретично се отричаше, но и физически се унищожаваше от комунизма. Премълчаването на престъплението е съпричастност с него. Трябва да се преодолее илюзията на мнозина западни интелектуалци, които продължават да смятат, че комунизмът сам по себе си е нещо добро, но виждате ли, прилагането му било лошо. Половин век преди Рейгън да изрече: "Империя на злото", руският философ Н. Бердяев определи болшевишката власт като "сатанокрация". С осъждането на комунизма Западна Европа изпълнява и един морален дълг към народите от Източна Европа. Техните страдания под властта на комунизма са част от цената, платена за благоденствието на Западна Европа.

Осъждането на комунизма е нужно не само за възстановяване на истината за миналото, то още повече е нужно днес, особено за народите, които сега се освобождават от него. Българският народ като цяло все още не е осъзнал, че причината за всичките ни сегашни трудности е комунизмът. Простата истина, че ние сме бедни, защото живяхме под комунизъм, още не е разбрана от много хора.

Към престъпленията на комунизма освен убийствата, лагерите, терора, обезценяването на човешкия живот и личност трябва да се прибавят още редица фактори, които продължават да действат и сега и спъват нашето развитие. На първо място това е унищожаването на моралните устои на българското общество и унищожаването на българската държавност, която сега трябва да се гради наново - закони, институции, граждански сдружения, правила на поведение. Комунизмът засегна дълбоко бита и душевността на българския народ. Той е причината за изоставането ни с цяла епоха в технологично отношение. Социалистическата индустриализация, изискваща толкова жертви и усилия от няколко поколения, се оказа камък, опасан на шията на българската икономика. Болезнено е за хората, които вярваха в комунизма и посветиха живота си на социалистическото ненужно строителство, сега да признаят, че техните труд и усилия са били напразни.

Осъждането на комунизма е нужно и за разпознаване на неговата мимикрия под различни форми и названия и за излекуването ни от тежката посткомунистическа болест, от която страдаме.

Ние, членовете на Националния клуб за демокрация, ви изразяваме нашата подкрепа и благодарност за усилията, които полагате за международното осъждане на комунизма.

София, 26 юли 2003

Председател:
проф. Христо Баларев

 


15 юли 2003
София

ОТВОРЕНО ПИСМО
До господин Рене ван дер Линден,
председател на групата на Европейската народна партия в ПАСЕ

Скъпи господин Ван дер Линден,

С дълбоко удовлетворение посрещаме представеното от Вас и група представители на Европейската народна партия и на Европейските демократи предложение до Парламентарната Асамблея на Съвета на Европа за международно осъждане на тоталитарния комунизъм.

България беше една от страните, жестоко пострадали от комунизма. Последиците от този режим чувстваме и до днес. Поради това ние особено добре разбираме значението на този акт. Без това осъждане демокрацията в Европа не би била истинска. Сега вече наистина почувствахме, че не само ние смятаме себе си като част от демократична Европа, но и Европа е обърнала поглед на съчувствие към преживените от нашия народ в продължение на десетилетия страдания.

С благодарност за Вашата инициатива

Бинка Вазова, проф. Боряна Пирьова, проф. Димитър Ненов, Ивайло Петров, проф. Иван Кирков, Илиана Батембергска, проф. Лазар Николов, проф. Михаил Огнянов, проф. Нъшан Ахабабян, проф. Христо Анастасов

 


До г-н Рене ван дер Линден,
вносител на проекта за резолюция
относно необходимостта от международно осъждане
на тоталитарния комунизъм
До членовете на Парламентарната асамблея
на Съвета на Европа

Уважаеми г-н Ван дер Линден,
Уважаеми членове на ПАСЕ,

Ние, подписалите това писмо, сме група български граждани, събрали се заедно посредством общуване в интернет и споделящи убеждението, че комунизмът трябва да бъда официално и с необходимите юридически последици осъден.

Подкрепяме предложението за резолюция относно необходимостта от международно осъждане на комунизма, представено от г-н Рене ван дер Линден.

Комунизмът, като неотменна част от своята същност, изисква централизиране и държавно ръководство на всички дейности и национализация на всички средства за производство, включително и всички видове услуги. Това може да се извърши само с насилие и винаги така се е извършвало. Реалният социализъм унищожава всичко, което крепи и дава възможност за нормално развитие на човешката личност: собствеността, възможността за стопанска и интелектуална инициатива, свободата на пътуване, достъпа до информация, религията и морала. Всички страни, в които той беше наложен като практика, стигнаха до стопански колапс. По-страшни са духовните поражения в обществото. Цели поколения са изгубили спомените от нормалното съществуване. Приемането на резолюция за международно осъждане на комунизма е необходим и изключително важен, преломен момент в развитието на европейските народи. Такава резолюция със своите юридически последици ще бъде опорна точка за възстановяване на адекватна правова държава. Сега последиците на зловещата практика на комунизма още съществуват и оказват въздействие върху обществата в Източна Европа. Докато те не са осъдени, самата идея за право и правови отношения е лишена от своя вътрешен и естествен смисъл. Резолюция е необходима, за да се ускори процесът на нормализация на обществата, пострадали от практикуването на научния социализъм. Тя ще бъде и предупреждение към останалите народи за опасностите, които се крият в агресивните социални утопии.

Ние живяхме по времето на комунизма, изпитахме на гърба си нечовечността му и имаме лична представа до каква степен отсъствието на изрично осъждане на тази престъпна теория и практика в авторитетни международни демократични форуми пречи днес за преодоляване на последствията му. Затова въз основа на нашия личен житейски опит и близката историята на нашия народ препоръчваме на ПАСЕ да приеме предложената резолюция за осъждане на комунизма!

Е. Александров, Борислав Скочев, Даниела Горчева - Холандия, Иван Иванов - Упсала, Швеция, д-р Здравко Цанков - Германия, проф. Венко Бешков, Тодор Велчев, Михаил Праматаров, Иво Лалов, Жана Петкова, Юри Христов, Васко Василев, Радомир Григоров, Александър Уков, Калин Манолов - журналист, Иванка Марковска, Мария Маринова, Иван Атанасов, Румен Карабашев, Василка Цветанова, Валентин Харалампиев, Милен Радев, Диана Христова, Виктор Борисов, Весела Илиева, Цонко Цонев, Пламен Симеонов, Алекс Хаджидиев, Витка Захариева, Петя Стефанова, Елена Слаютер - Холандия, Николай Христов, Борислав Бонев, Илка Язова, Николай Кулев, Ваня Илиева, Васил Мангалов, Мариана Попова, Симеон Симеонов, Мария Илиева, Димитър Илиев, Георги Вълчев, Надежда Гочева, Антоанета Любомирова, Вера Атанасова, Мариана Илиева, Таня Драголова, Васил Антонов - Лос Анджелис, САЩ, Нели Хаджийска - Ню Йорк, САЩ, Валентин Хаджийски - Ню Йорк, САЩ, Антония Иванова, Георгица Георгиева, Кристина Андреева, Чавдар Тодоров, Асен Кънев, Петя Владимирова, Рени Нешкова, Любомир Данчев, Найден Мечкаров, Поля Мечкарова, д-р Маргарита Гоцева, Даниел Камбуров, Йовка Стойнова, Мария Бозукова, Христо Караиванов, Боян Дамянов, Роман Димитров, Калин Михайлов, Огнян Любомиров, Борислав Викторов, Адриана Георгиева, Ваня Пенчева, В. Константинов, Румен Николов, Спас Младенов, Виктор Златков, Елена Радичева, Росица Манолова, Атанас Атанасов, д-р Боянка Карабашева, д-р Христо Димов, Катя Стоименова, Владо Любенов, Добри Генев, Мария Арсениева- София, Едвин Сугарев- София, Вероника Бикова, Радан Кънев, Пламен Александров, Георги Дончев, Йордан Попов, Олга Михайлова Данчева, Николай Михайлов Данчев, Анастас Барбов, Дора Стойчева, Петко Динков, Димитър Велковски, Атанас Ангелов, София Ангелкова, Владимир Гръблев, Люба Царева, проф. Пламен С. Цветков, Поля Цанова, Анетка Цанова, Христо Даскалов, Станислав Николаев, Екатерина Стратиева, Ирма Димитрова, Мая Йорданова, Георги Даскалов, Елена Балабанова - Даскалова, Мария-Нона Чипева, Михаил Даскалов, д-р Божидар Кожухаров, д-р Севдалин Огойски, Иван Якимов, д-р Йордан Муцев, Лилия Муцева, Христо Драгнев, Нели Мехочева, Христо Мехочев, Миряна Понева, Антонела Понева, Виолетка Йосифова Кънева, Боян Миленов Кънев, Милен Боянов Кънев, доц. д-р инж. Христо Банков, Варна, д-р Кристиан Банков, Болоня, Италия, инж. Кръстан Банков, София, Салваторе Банков, София, Аспарух Банков, София, Пламена Владимирова, Елена Минева, Иван Минев, Нейчо Тодоров, Лиляна Дикова, д-р Мария Христова, Георги Геков, Мери Гекова, Райна Йоцова, Анастасия Лесова, Деметра Лесова, Мария Пейчева, Любомир Пейчев, Пейчо Пейчев, Цветанка Разсуканова, Любомир Разсуканов, Бистра Петкова, Васка Дерменджиева, Христо Дерменджиев, Мария Дерменджиева, Стефана Георгиева, Стоице Андреев, Радка Андреева, Антония Софокина, Любка Минчева, Атанас Атанасов, Стефанка Йорданова, Николина Дунева, Дуньо Дунев, Лилия Желева, Методи Станев, Катерина Станева, Маргарита Станева, Аглика Икономова, проф. Пешка Стоева, Захари Захариев, Иван Симеонов, Ирина Узунова, проф. д-р. София Шишманова, Боряна Главлешка, ст.н.с. Никола Тулешков, Магдалена Врингова, Афродита Врингова, Илия Тодоров, Веляна Найденова, арх. Веселин Петканчин, ст.н.с. Ивана Петканчин, Вера Петканчин, Ана-Мария Иванова, инж. Кирил Иванов, Николай Рупов, Евгения Рупова, Цветана Велчева, Димитър Венев, Кирил Дечев, Мария Велчева, Евгени Александров, Христина Врингова, Константин Врингов, Ангел Петров, Петър Петров, Боян Николов, Асенка Николова, Георги Кабаиванов, Тодорка Кабаиванова, Марийка Тепавичарова, проф. Илко Карагьозов, Стефка Карагьозова, д-р Паскал Константинов, Софка Тумбева, Елена Тумбева, Дора Игнатова, Невяна Недялкова, Евгения Кожухарова, Ангел Йорданов, Грети Стефанова, Димитър Янчев, Иван Янчев, д-р Георги Манев, Миланка Бичева, Весела Богданова, Йошка Лаковска, Борис Ангелов, Елена Ангелова, Филип Ангелов, Симеон Ангелов, Славка Даскалова, Йордан Даскалов, Николай Даскалов, Валентина Драгомирова, Искра Михайлова Рачева, Валери Пенчев Димитров, Тенко Чолаков, Елеонора Петровска, Павел Петровски, инж.Венцеслава-Надя Станоева, проф.Димитрина Миланова Митова-Джонова, Веселина Боянова Димитрова-Спасова, Жанет Якимова, 6-ти клуб на СДС-Средец, Вера Мазникова, Екатерина Александрова Алексиева, д-р Томичка Младенова Алексиева-Александрова, Параскева Евстатиева, Фиданка Ив. Бенева, Радка Славчева, Славчо Славчев, Слав Емилов Тодоров, д-р Стефан Славчев, 6-ти клуб на СДС-Средец, Христина Илиева, Магда Михайлова, Любомир Михайлов, Жанина Костадинова, Иван Младенов

 


Уважаеми г-н Рене ван дер Линден,

Аз съм български гражданин и емигрант, който сега живее в Лос Анжелис, САЩ. Родината ми беше разрушавана икономически, морално и физически в продължение на почти 60 години! Една причина за това е комунизмът - като система на терор и като начин на мислене!

Целият ми живот бе пречупен, както животът на много други хора. Когато бях петнадесетгодишен, исках да убия комунистическия диктатор Тодор Живков.

Направих три опита да напусна страната си. И трите пъти неуспешно. Чаках шест години да получа Зелена карта и да замина за Съединените щати.

Ето защо:
Страната ми още живее под икономическата и медийна власт на бившите и настоящи комунистически активисти и бизнесмени. Затова всяка стъпка във вярната посока е толкова трудна и бавна.

Аз съм на петдесет години. Аз, моята жена и дъщеря ми не можем повече да чакаме! Започнахме живота си тук, в Съединените щати, от нула. Но... целият свят трябва да знае защо толкова хора са принудени да направят този избор!

Благодаря Ви за Вашия проект за резолюция! Това е единственото ми възмездие и утеха. Светът трябва да знае. Хората трябва да знаят.

С благодарност
Румен Георгиев, САЩ

 


Аз от цялото си сърце ОСЪЖДАМ комунизма.

Днес със щастие и облекчение прибавям моя подпис и с цялото си сърце се НАДЯВАМ на справедливо осъждане на режим, който уби, измъчи и унищожи милиони.

От човек, който загуби всички и всичко, и който не иска това да се случи пак... може би на ВАС и на вашите деца.

Елисавета

 


Многоуважаеми г-н Ван дер Линден,
Многоуважаеми дами и господа,

С удоволствие бих искала да подкрепя вашата инициатива за осъждане на комунизма.

С приятелски поздрави:
Жоржета Божанова

 


27.08.2003

Уважаеми г-н ван дер Линден,

Пишем Ви, за да изразим нашата пълна подкрепа на проекта за резолюция, чиято цел е осъждането на комунизма.

Ние сме родени в България и повече от 40 години от живота ни преминаха под жестокия комунистически режим. Ето защо сме напълно съгласни със съдържанието на Вашия проект. Ние виждаме в този проект стъпка към поправянето на една голяма несправедливост - мълчанието на световната общност спрямо най-голямото престъпление на XX век - комунистическия режим.

С най-добри пожелания
Мария Велева и Стефан Велев, София

 


Моля да прибавите името ми към подписалите писмото в подкрепа на инициативата на г-н ван дер Линден. Разрешавам си да добавя кратък коментар.

В страните от Централна и Източна Европа комунизмът не може да бъде отделен от великоруския и съветския империализъм. Измежду всичките страни на Източния блок практиките на комунизма бяха най-зловредни в България: поради неумиращите и до днес претенции на Русия към нашата територия и история. Тази истина прибавя още едно измерение към престъпленията на комунистите - това на национално предателство. Тя също така обяснява, защо в страните от Централна и Източна Европа е невъзможно национално помирение с миналото по образеца на Испания или Гърция.

Йордан Попов

 


Уважаеми г-н Рене ван дер Линден,

Моля, примете нашата подкрепа за резолюцията срещу световния вирус на комунизма. Нека хората по света помнят и разказват на своите деца за злото наречено "комунизъм". Ние живяхме по-голяма част от живота си в комунистическа страна и знаем, но хората на Запад не осъзнават опасността. Има страни по света, в които комунистическите режими са все още силни, поддържани от мръсни пари (оръжие, наркотици, проституция...).

Ето защо се нуждаем от тази резолюция и я подкрепяме от цялото си сърце!

Юлиан Кавазов
Виолета Кавазова
Димитър Кавазов

 


До г-н Рене ван дер Линден,
председател на групата на Европейската народна партия в ПАСЕ

Уважаеми г-н Линден,

Аз съм българин, на 41 години. Казвам се Калин Манолов и вече 13 години работя като журналист в българската секция на радио "Свободна Европа" в София. Аз съм водещ на ежедневно сутрешно предаване, на две дискусионни предавания седмично и на седмичен вътрешнополитически обзор, всички те обсъждащи основните политически събития в България.

Твърдо подкрепям предстоящото приемане в ПАСЕ на резолюция за международно осъждане на комунизма. За тази цел подписах писмо, изпратено Ви от група български граждани, комуникиращи в Интернет.

Намирам символичния акт на приемане на резолюция за недостатъчен за освобождаването от последствията на комунизма в България, която повече от половин век беше най-близкият сателит на Съветския съюз. Ето защо през юли тази година по моя инициатива и със собствени средства публикувах брошура със заглавие "Комунизмът". Брошурата съдържа откъси от "Черната книга на комунизма" на Стефан Куртоа, Резолюция 1096 от 27 юни 1996 на ПАСЕ, Българският закон за обявяване на комунистическия режим в България за престъпен (от 5 май 2000) и Програма за декомунизация и демократизация на България, написана от мен, чийто превод на английски Ви изпращам.

Бих оценил високо, ако по време на разглеждането на проекторезолюцията и при разговори с български политици и политически организации обсъдите необходимостта от декомунизация в България, проект за която си позволих да предложа на вниманието Ви.

Калин Манолов,
журналист

 


Хората от Източна Европа, които високо ценят демокрацията, са обезпокоени от аморалната зараза, която би могла да бъде пренесена на Запад, а от тук и върху целия процес на демократизация в Европа. Все още съществува страх в провинцията и хората тук се нуждаят от моралната подкрепа на цивилизования свят.

Анастас Барбов, Смолян

 


Уважаеми г-н Ван дер Линден,

Пиша това писмо, за да изразя своята подкрепа за предложената от Вас резолюция за международно осъждане на комунизма. Родена в България, аз разбирам огромните поражения, нанесени от тоталитарните комунистически режими, и вярвам, че хората по света трябва да знаят за нарушаването на човешките права и за масовите престъпления, извършени от тези режими. Приемането на тази резолюция би предпазило от повторение на тази ужасяваща епоха.

Надежда Велева, САЩ

 


Подкрепа от все сърце за антикомунистическата резолюция на ПАСЕ.

Милчо Спасов, журналист на свободна практика, София

 


До
г-н Рене ван дер Линден,
председател на групата на Европейската народна партия в ПАСЕ

Уважаеми г-н Рене ван дер Линден,

Бих искал да изкажа пълната си подкрепа за проекторезолюцията за международно осъждане на тоталитарния комунизъм, внесена в ПАСЕ. Намирам неосъщественото международно осъждане и съдебно преследване срещу комунизма и болшевизма - както това бе направено спрямо националсоциализма в Германия, фашизма в Италия и предвоенния империализъм в Япония - за крайно несправедливо към милионите жертви на комунистическата тирания. Надявам се, че няма да пожалите усилия предложената резолюция да стане официален документ на ПАСЕ.

Искрено Ваш
Иван Минчев, София

 


Подкрепям най-горещо инициативата за осъждане на комунизма! Нека бъдещата резолюция, осъждаща комунизма, бъде в памет на милионите жертви! Искрено се надявам светът да обърне сериозно внимание и към настоящите безобразия на комунистическите режими!

Пламена Владимирова, Варна

 


До
Г-н Рене ван дер Линден
ЕНП
Парламентарна асамблея на Съвета на Европа

Уважаеми г-н Рене ван дер Линден,

Моля имената ни да бъдат добавени към списъка с български граждани, които изразяват своята подкрепа за предложението, свързано с нуждата от международна присъда за тоталитарния комунизъм (Документ на ПАСЕ No 9875/10 юли 2003 г.) с отворено писмо от 15 юли и писмо от 25 август 2003 г.

Оценката на комунизма е отговорност на нашето поколение - на всички хора, които са съвременници на комунистическите режими. Моралът и историческата честност го изискват. Липсата на сериозен акт на авторитетна международна организация доведе - и ще продължава да води - до неадекватност и ужасен дефицит с непредсказуема дълбочина и последици за ценностната система на бъдещите поколения от изток и от запад.

2 септември 2003 г.

С уважение,
д-р Борис Бояджиев, д-р Веселка Христова, д-р Христо Хинков, д-р Михаил Околийски, Валентина Бояджиева, Йордан Бояджиев, Райна Владимирова

 


СЪЮЗ ИСТИНА

2 септември 2003 г.
София
Изх. № 31
ЦЕНТРАЛНО РЪКОВОДСТВО
бул. Евлоги Георгиев 9
тел. 963-46-09

Членовете на Общобългарския съюз "ИСТИНА" и техните семейства уставно и програмно стоят на позиция за осъждане на комунизма в световен план като обществена система почиваща на насилие и обезправяване на хората.

Във връзка с проекторезолюцията на ПАСЕ от 17 юни 2003 г. за осъждане на тоталитарния комунизъм, изразяваме безрезервната си подкрепа, макар да преценяваме, че световната общественост твърде много е закъсняла с този акт и документ.

За 1486 редовно отчетени членове на Съюза и техните семейства
Председател:
(подпис) / Проф. д-р Георги Г. Марков/
(печат)
Организационен секретар:
(подпис) /Дянко Георгиев/

Присъединили се към подписалите писмото на Съюз "Истина"
д-р Вера Цветанова Михайлова
Димитър Пенев Димитров

 


Подкрепям международното осъждане на комунизма като престъпна доктрина и най-човеконенавистническа социална практика!

Ангел Ив. Грънчаров, философ, Пловдив

 


Подкрепям с цялото си отговорно съзнание осъждането на най-човеконенавистния политически и икономически режим в историята на човечеството, наречен комунизъм. Може би е малко късно, но за да се предпазят хората от свободния свят от блазнещата мисъл на "равенството", трябва да чуят истината за цената на това равенство - хилядите убити, хилядите лишени от право на собственост и глас, волеизлияние, религия и амбиции. Дано никога повече не сме свидетели на ужаса, наречен комунизъм.

Даниела Драгнева

 


Аз напълно подкрепям резолюцията за международно осъждане на комунизма, внесена в ПАСЕ. Изпратих 3 писма до ПАСЕ за г-н Аткинсън и за г-н Гелерод с настояване за съдебни наказания за комунистическите престъпления, но нямам никакъв отговор от ПАСЕ. Защо?

Петър Станчев

 


Уважаеми г-н Ван дер Линден,

Аз съм Стоян Кадиев на 56 години, строителен инженер, и от все сърце желая да има резолюция на ПАСЕ за осъждане на тоталитарния и посттоталитарния комунизъм и да има такава резолюция специално за България, както и програма за декомунизация на България. Защото моето семейство е пострадало от комунизма. Сестра ми бе унищожена в психоболница в средата на 70-те години и от тогава е пенсионирана по болест. А цялата фамилия не можехме да имаме нормални професионални кариери нито през комунизма, нито след комунизма, заради това, че баща ми през 1937 година е построил училище и църква в родния ни град Кърджали и е награден от Цар Борис Трети с Медал за заслуги.

Комунизмът продължава с мафиотски стуктури да управлява България.

5.09.2003 год.

С безкрайно уважение:
инж. Кадиев

 


До г-н Рене ван дер Линден,
председател на групата на Европейската народна партия в ПАСЕ

Уважаеми г-н ван дер Линден,

Искам да изразя пълната си подкрепа за проекторезолюцията на ПАСЕ за необходимостта от международно осъждане на тоталитарния комунизъм. Ирония на съдбата е, че въпреки преживяната студената война, западните общества знаят твърде малко за престъпленията на комунизма. От няколко години живея в Съединените Щати и съм свидетел за наличието на силен информационен поток, включващ филми, книги, телевизионни предавания и училищни уроци, който заклеймява престъпленията на нацизма. В същото време почти не се дискутират злините на комунистическите режими, които засегнаха много повече хора за много по-дълго време от нацизма.

Вчера моят 13 годишен син сподели, че негов приятел мислел за комунизма като добра идея, която е била развалена от жестокия диктатор Сталин! Представяте ли си някой да изкаже подобно твърдение за нацизма и Хитлер? Колко хора знаят, че комунизмът беше социален експеримент, повторен десетки пъти, и неизменно водеше до катастрофални резултати! Доказателствата за това са толкова много, че неизбежността от масови човешки страдания в комунистическото общество изглежда почти като природен закон. Свободните хора ще запазят свободата си, само ако не забравят страданията на милионите жертви на комунизма и другите тоталитарни общества.

С уважение,
Момчил Велковски, Нашвил, САЩ

 


Уважаеми г-н Ван дер Линден,

Комунистическата практика и идеология трябваше да бъде отдавна осъдена категорично и недвусмислено от официалните институции на демократична и обединена Европа. Този процес се забави и, по мое мнение, това има своята висока цена. Но, както се казва, по-добре късно, отколкото никога. Затова аз горещо подкрепям Вашата и на колегите Ви от ПАСЕ инициатива за международно осъждане на комунизма. Това е достоен акт на морално възмездяване и почит към погубените животи, към страданията и униженията на милиони хора. Този акт, сигурен съм, ще има и своята значима проекция в утрешния ден и по-далече в бъдещето. Комунизмът е нещо ужасно и тази изстрадана истина трябва да се помни и знае и да не позволяваме под една или друга форма появата на комунистически или подобни на неговите рецидиви. А живите му и днес остатъци и мутации трябва да бъдат разпознавани, разобличавани и да срещат действена морална нетърпимост и непримиримост.

... А и като имаме предвид, че истината е едно от най-силните оръжия и лекарства срещу насилието и деспотизма, предлагам да бъде включен и следния текст:

"Парламентарната асамблея на Съвета на Европа НАСТОЯВА в срок до една година от приемането на тази резолюция архивите от времето на комунистическото управление на страните от бившия Източен блок да бъдат направени в максимален обем и при максимално опростени процедури обществено достъпни.

Това трябва да става при строго съблюдаване на човешките права.

Но в същото време е абсолютно необходимо режимът на достъп до тези архиви на независими изследователи, журналисти, историци и анализатори да бъде различен, а именно: максимално свободен, като самите те - предварително изрично запознати - ще носят отговорност за евентуално нарушаване от тяхна страна на чужди права. И никоя институция няма право под претекст за някаква превенция да им отказва достъп, който ограничава възможността им да си съставят цялостно и обективно мнение, както и да изследват в дълбочина проблемите, по които работят.

Също така имената на лица, работили за бившите тайни служби или в други ключови за утвърждаването, функционирането и запазването на комунистическия режим и държава институции, не могат да бъдат укривани под каквото и да е форма от пожелалите да ги узнаят заинтересовани лица. Същото се отнася и за фактите и обстоятелствата относно конкретната дейност на обслужвалите тези институции лица.

Централно място в процеса на превръщането в максимално достъпни на архивите на бившите комунистически страни трябва да заема достъпът до архивите на бившите тайни служби и органи за репресия." ...

Тодор Янакиев
журналист, анализатор, изследовател, публицист

цялото писмо >

 


Подкрепям проекторезолюцията.

Иван Бонев, Варна

 


Уважаеми г-н Ван дер Линден,

Подкрепям безусловно Вашата инициатива в ПАСЕ за проекторезолюция за международно осъждане на тоталитарния комунизъм. Комунистическата идеология е ненадмината в своята жестокост и ретроградна природа. Всеки, който е имал нещастието да бъде роден и да живее при комунизма, знае това твърде добре. При комунизма хиляди българи бяха незаконно подлагани на мъчения и унищожавани в лагери и затвори; набелязаните бяха изселвани, загубваха работата си, домовете си и собствеността си, бяха изключвани от университетите. Техните семейства и деца бяха смятани за "врагове на народа" и лишавани от правото да учат и работят. Икономиката бе разрушена, селското стопанство запустя, а частната инициатива - подтисната. Като илюстрация Вие можете просто да прочетете точното описание в "Животинска ферма" на Оруел.

Човечеството осъди Холокоста и Хитлеровия режим. Крайно време е да осъди комунизма, най-тежкото престъпление срещу човечността.

Дафне Бъчварова

 


Уважаеми г-н ван дер Линден,

От все сърце подкрепям проекторезолюцията за международно осъждане на тоталитарния комунизъм, внесена от Вас в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа. Инициативата не би могла да е по-навременна. Докато светът справедливо осъжда престъпленията на нацистка Германия в Холокоста, малко или почти нищо не се знае за истинската природа на комунизма и неговата мащабна политика на геноцид. В допълнение, докато съветолозите в Русия и в чужбина вършат много за разкриване на истината за комунистическото унищожаване на големи маси от населението на бившия Съветски съюз, няма никакво изследване на комунистическите престъпления в по-малките членове на бившия съветски блок.

В България, която бе насилствено окупирана от Червената армия през 1944, хиляди и хиляди напълно невинни и политически непричастни хора бяха убити или незаконно изпратени в трудово-изправителни лагери. Политическият елит и опозицията бяха физически ликвидирани през 1948. В селата и по-малките градове всеки десети бе убит. Интелигенцията беше подложена на лишаване от свобода, мъчения, ликвидиране и масови убийства.

Моят болезнен опит от комунизма е откакто четирима от членовете на семейството ми изчезнаха без следа на 7 юни 1946 от дома ни: баща ми, зет ми, чичо ми и един братовчед. Тяхната вина? Не подкрепяха комунистическия преврат. Тяхната съдба? Никакви данни какво се е случило с тях, никаква следа от документ.

Още по-лошо бе това, което се случи с моята страна. В над четиридесетте години комунистическа власт икономиката на страната бе унищожена, моралът на нацията - разрушен. Поколения бяха учени на лоялност не към България, а към съветския Голям брат; например студентите медици не полагаха Хипократовата клетва, а клетва да бъдат верни на "социалистическата нравственост", а ако пожар избухнеше в някое от главните държавни учреждения, инструкцията изискваше да се извести първо Съветското посолство, а после пожарната.

В памет на тези, които станаха жертви на комунизма в моята страна, твърдо подкрепям антикомунистическата резолюция.

Аглика Маркова, София

 


Напълно подкрепям предложението на г-н ван дер Линден. Мисля, че е крайно време да се вземат тези мерки. По този начин трябва да се постигнат две неща:
1 - да бъдат осъдени методите на управление (диктатура), които разсипаха живота на 4 поколения, за да се облагодетелства малка шепа престъпници;
2 - да се предаде посланието на моето и на следващите поколения, защото благодарение на посткомунистическите манипулации на банда бивши функционери идеята за демокрация и зверствата на комунистическия режим се размиха и хората не могат да получат правилна представа за събитията, довели до икономическата разруха на една държава и моралното деградиране на населението й.

Никола Рогачев (24 год.)

 


Подкрепям резолюцията!

Мария Стоянова, София

 


Подкрепям безусловно проекторезолюцията!

Любов Рачева

 


Няма по- голямо престъпление в историята на човечеството от комунизма! Ако не успеем да скъсаме с него, България е обречена. В нашата страна първа грижа е разобличаване на комунистическите престъпления и затова европейското му осъждане е по-важно за нас от приемането ни в НАТО и Европейския съюз. Подкрепям безспорно и с голяма надежда!

Иво Кирилов

 


Уважаеми господин Ван Дер Линден,

Искрено се възхищавам и подкрепям Вашата инициатива да се внесе резолюция в Парламентарната асамблея на Съвета на Европа, осъждаща тоталитарния комунизъм. Липсата на силна и еднозначна морална присъда над комунистическите режими все още трови обществата в страните от бившия Източен блок и представлява сериозно препятствие по пътя им към истинска свобода, демокрация и възприемане на западните ценности. Това с особена сила важи за страна като България, където комунизмът беше наложен чрез тежки репресии и където контролът на тоталитарната държава беше пълен във всички области на живота. Много хора от моето поколение, родени след окончателното установяване на комунистическия режим, бяха възпитани с вярата, че живеят в по-добро и по-справедливо общество. (Очевидните разминавания между пропаганда и реалност се отдаваха на несъвършенства на конкретната реализация, а не на порочност на самата доктрина.) Това беше възможно зад "желязната завеса" в резултат на пълната деформация на историческата истина и на политическата картина на света в училищата, медиите и всички достъпни писмени документи. Често страхът сдържаше истината за комунистическите репресии, скалъпените политически процеси, убийствата без съд и зверствата в лагерите в най-тесен семеен кръг, скрита от големи части на обществото.

За жалост, 14 години след падането на комунистическия режим, истината за реалната същност на комунизма в моята страна все още трудно излиза наяве. Досиетата на комунистическите тайни служби са закрити. Преобладаващата част от влиятените медии се контролират от сътрудници на същите тези служби. Исторически текстове избягват "спорни" оценки на комунистическото ни минало и комунизмът далеч не се третира като зло, равно на нацисткото. Страната е все още покрита с комунистически паметници, а никнат и нови. Големи обществени групи са затънали в апатия и морален релативизъм, където западната демокрация и съветският комунизъм се третират като симетрични. Такива западни ценности като лична свобода и човешко достойнство, както и уважението към свободата и достойнството на другия, нямат особена стойност. Бившата комунистическа върхушка ловко се възползва от западната демократична фразеология за политическа свобода и човешки права, с цел да избегне всяка реална или морална санкция.

Вярвам, че нашето общество има нужда от помощ за да се освободи от комунистическата доктрина, тровеща все още неговото колективно съзнание. Вашето действие, уважаеми господин Ван Дер Линден, е много важна стъпка в тази посока. Други възможни действия от страна на западни политици биха могли да включат отказ да се даде европейско признание на бившите комунистически партии докато те не скъсат с комунистическото си минало, приемане на препоръки към страните членки за въвеждане на законодателство срещу пропагандиране на тоталитарен комунизъм, приемане на препоръки за въвеждане на специално законодателство за осъждане на престъпленията срещу човечеството на комунистическите режими.

С уважение,
Орлин Стойчев,
Доцент по физика, Американски университет в България

 


Изразявам безусловната си подкрепа за проекторезолюцията на ПАСЕ за международно осъждане на комунизма.

Иванка Джапунова

 


Уважаеми г-н ван дер Линден,

Искам да изразя подкрепата на всички членове на моето семейство за проекторезолюцията за осъждане на престъпленията на комунизма. Идеята да се присъединим към тази подписка е на моята майка - Мария Николова Тепсиева. Останалите сме: Елена Стефанова Тепсиева, Златин Стефанов Тепсиев, Ваня Енюва Тепсиева, Стефан Златинов Тепсиев.

Благодаря Ви за усилията да направите всичко нужно, за да получите справедливост заради всички нас.

Елена Тепсиева

 


До
Г-н Ван дер Линден
Съвета на Европа
Белгия, Брюксел

Уважаеми Г-н Ван дер Линден,

Най-искрено подкрепяме и Ви благодарим за инициативата за внасяне на проекторезолюция пред Парламентарната асамблея на Съвета на Европа за осъждане на комунизма. Бяхме деца, когато у нас се наложи комунистическата диктатура и повече от половин век изпитваме човеконенавистническата й природа.

Демокрацията е манифестация на Духа, обратно на терористичната идеология и организация на комунизма, привеждаща в норма и действие разрушителните инстинкти у човека: насилието, омразата, лъжата и страха. Комунистическата държава и идеология рухнаха бързо и безвъзвратно, но е жив лишеният от човешки стойности манталитет. Доказателство е 14-годишният преход у нас към изграждане на правова държава. Лъжата, убийствата, пошлостта, кражбата, лицемерието, манипулациите, корупцията - организираният хаос се простира на всички равнища на обществото. Ако подкрепяме всяка инициатива, осъждаща комунизма, то е за да скъсаме завинаги с комунизма и неговите рецидиви; да се солидаризираме с всички хора в света, изповядващи демократичните ценности - хуманните принципи на живот и поведение: свободата, толерантността, честността, истината; да знаят младите, че ако искат да живеят в хармония със себе си и средата, в която живеят, трябва да се противопоставят с будно съзнание на силите на злото, каквито са тоталитаризмът и комунизмът.

20 септември 2003 година

С уважение:
Елка Г. Балючева, София

 


Уважаеми господин Линден,

Напълно подкрепям идеята за международно осъждане на тоталитарния комунизъм. Мерките, които ще последват приемането на една такава Резолюция трябва да обхващат дейности, насочени към декомунизация на бившите комунистически държави, а също и към разрушаване на някои митове за комунизма, отдавна битуващи в обществото както в бившия социалистически лагер, така и (което също е важно) в Западна Европа.

С уважение,
Веселин Тончев

 


Напълно подкрепям проекторезолюцията за осъждане на комунистическата идеология.

Стоян Люцканов, София

 


Уважаеми г-н Ван Линден,

Бих желал да благодаря на Вас и на Вашата група за инициативата да внесете за обсъждане резолюция, осъждаща комунизма, и да изразя пълната си подкрепа за нея.

Свободата не може да се възцари, ако комунизмът и нацизмът, като доктрина и практика, не бъдат разобличени и осъдени.

Всякакви опити за омаловажаване на престъпната и антихуманна природа на комунизма в сравнение с нацизма носят вреда на новоосвободените държави. Те сеят морално объркване, пораждайки цинизъм и скептицизъм по отношение на правото и законността. Важно е да се докаже, че ценностите, които новите демокрации биха желали да споделят със Запада, не са фалшиви или произволно изменчиви.

Ето кое придава такава важност на Вашата инициатива, заради което тя заслужава пълна и безусловна подкрепа.

Най-искрено Ваш:
Филип Димитров
Министър-Председател на Р. България (1991-92);
посланик на България в ООН и САЩ (1997-2002)

 


Напълно подкрепям и приветствам проекта за резолюция.

Райна Иванова, Франция

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори