English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
История > Комунистически терор > България
  Репресии срещу българите мюсюлмани

Писмо от П. Стайнов, министър на външните работи и изповеданията, до НК на ОФ за необходимост от предприемане на мерки за възраждане националното чувство сред българо-мохамеданите, придружено с паметна бележка за тяхното историческото минало, 2 април 1945

Докладна записка от завеждащ отдели “Пропаганда и агитация” и "За работа с националните малцинства" до Политбюро на ЦК на БКП и проекторешение за подобряване масово-политическата работа сред българо-мохамеданите, циганите и татарите в България и набелязване мерки против тенденциите на турчеене на това население, 21 ноември 1961 г.

Малцинствената политика в България. Политиката на БКП към евреи, роми, помаци, турци (1944-1989)
Улрих Бюксеншютц

Съдбата на турското малцинство в България
Антонина Желязкова

Доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (одобрен с решение №91 на МС от 14.02.2003 г.)

Технология на злото, или как изчезват малцинства
Ралица Пеева

Българи'72
Евгения Иванова

Дисидентството в България в контекста на общата антикомунистическа съпротива и на многообразните форми на несъгласие с комунистическата система


По същото време (1964 г.) е направен неуспешен опит за смяна на имената на българите мюсюлмани от Западните Родопи. Съпротивата на населението е силна и ЦК на БКП прекратява опита за асимилация.

Съдбата на турското малцинство в България, Антонина Желязкова

През юли 1971 г. Секретариатът на ЦК на БКП взема решение, което дава старт за преименуване на българомохамеданите. Кампанията приключва четири години по-късно, като през 1975 г. са обхванати и няколко турски села в Централните Родопи - Борино, Гьоврен, Грохотно и други. В нея са включени местните партийни структури, както и МВР. На някои места в страната, особено в районите на Гоце Делчев и Якоруда, тя е съпроводена от насилия довели до убийства на хора от органите на реда.

Доклад на Република България съгласно чл. 25, ал. 1 от Рамковата конвенция за защита на националните малцинства (одобрен с решение №91 на МС от 14.02.2003 г.)

През 1964 г. например брутално са потушени вълненията в село Рибново след опитите за насилствена промяна на имената на български турци. Участват армейски поделения! По подобен начин са смазани бунтовете в село Корница и другаде из Гоцеделчевски район през 1973 г. Отново - както и в Рибново - с човешки жертви. В съдебен процес от 3 юни 1973 г. 10 души получават общо 78 години затвор.

Дисидентството в България в контекста на общата антикомунистическа съпротива и на многообразните форми на несъгласие с комунистическата система

На 17 юни 1970 г. Политбюро приема "Решение за избистряне на класовото и партийно съзнание и за патриотичното възпитание на българските мохамедани". Масовата акция срещу помаците започва през 1971 година е и генерална репетиция за последвалия "възродителен процес". Кампанията е проведена в строго организиран ред. Започва от Западните Родопи и се премества постепенно на изток и север, за да обхване за броени дни цялото помашко население в страната.
Технология на злото, или как изчезват малцинства
, Ралица Пеева

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори