English
Български
 
ПРОЕКТОРЕЗОЛЮЦИЯ
 
ИСТОРИЯ
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Проект за резолюция
Подкрепа

Резолюция 1096

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация
Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Декомунизация > Денацификация > Закони
  Закони


Combating Holocaust denial through law in the United Kingdom


Наказателен закон
Извънредна част (§§ 80 - 358)
Наказуеми действия срещу обществения ред
(§§ 123 - 145 д)

§ 130
Настройване срещу народа

(1) Който по някакъв начин, подходящ да смущава общественото спокойствие:

1. Пропагандира и мотивира към омраза срещу части от населението или към действия на насилие или саморазправа срещу тях, или
2. Наранява човешкото достойнство на други чрез това, че хули части от населението или злонамерено ги отрича в правото им да съществуват

се наказва с отнемане на свобода от три месеца до пет години.

(2) С отнемане на свобода до три години или с парична глоба се наказва онзи, който:

а) разпространява
б) публично излaга, предлага, провежда или по друг начин прави достъпни в обществеността,
в) на лица под 18 години предлага, предоставя или прави достъпа за такива лица възможен,
г) произвежда, получава, доставя, държи на склад, предлага, оповестява за достъп, възхвалява, въвежда или излага в употреба, така щото самите писания или части от тях да употреби в смисъла на от а) до в) или да предложи и направи възможна за друг подобна употреба

1. Писания (§11,чл.3), които подбуждат към омраза срещу части от населението или срещу национални, расови, религиозни или чрез етническата им принадлежност самоопределящи се групи; призовава към насилие или саморазправа срещу тях или засяга човешкото достойнство на друг чрез това, че обижда, злонамерено отрича правото им да съществуват части от населението или конкретни групи,
или

2. Разпространява описаното в 1. съдържание чрез средствата за масова информация.

(3) С отнемане на свобода до 5 години или с парична глоба се наказва онова лице, което омаловажава, отрича или одобрява едно извършено по времето на националсоциализма действие, определено като престъпление според описания му вид в § 6, чл. 41 на Mеждународен наказателен кодекс, по начин, който е подходящ да се наруши общественото спокойствие, публично или в събрание.

(4) чл. 2 е в сила и за писания (§11, чл. 3) на в чл. 3 описаното съдържание.

(5) В случаите на чл. 2, също и при връзка с чл. 4, и в случаите на чл. 3 остава съответно в сила §86 чл. 3.

 

 

Тези закони в немското наказателно законодателство разгръщат и конкретизират значението, интерпретацията, валидността и приложимостта на закон 130 и целта му - париране на нацистки и неонацистки мотивирани дейности.

§ 80 а): Заплаха за демократичната правова държава.

§ 86: Разпространение на пропагандни материали на противоконституционни организации.

§ 86 а): Употреба на знаци на противоконституционни организации.

§ 165: Престъпления, които са насочени срещу религиозна принадлежност, вероизповедание или светоглед.

§ 166: Похулване на вероизповедания и техните представители, религии и техните учения, на религиозни организации.

Превод и коментар - Весела Илиева

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори