English
Български
 
ДОКУМЕНТИ
 
 
ИСТОРИЯ
 
 
ДЕКОМУНИЗАЦИЯ
 
ИЗТОЧНИЦИ
Международни норми
Резолюции 1096 и 1481

Българско законодателство

 

Комунистически терор
Свидетелства
Документи
Денацификация Декомунизация
Национални институти
Източници в интернет
Книги

Статии
Документи> Резолюции 1096 и 1481
  Резолюция 1481/2006


Резолюция 1481/2006 на ПАСЕ


Международното осъждане на престъпленията на тоталитарните комунистически режими е необходимо

1. Парламентарната Асамблея се позовава на своята Резолюция 1096 от 1996 относно мерките за разобличаване на наследството на бившите комунистически тоталитарни системи.

2. Тоталитарните комунистически режими, които през миналия век управляваха в Централна и Източна Европа и които са все още на власт в някои страни по света, са белязани без изключение с масови нарушения на човешките права. Тези нарушения варират според културата, страната и историческия период и включват индивидуални или колективни убийства и екзекуции; смърт в концентрационни лагери и гладна смърт; изселвания, мъчения, принудителен труд и други форми на масов физически терор; преследвания по етнически или религиозни причини; ограничаване на свободата на съзнанието, мисълта и словото, и на свободата на печата; както и липсата на политически плурализъм.

3. Тези престъпления бяха оправдавани, защото се извършват в името на теорията на класовата борба и на диктатурата на пролетарията. Интерпретацията на въпросните два принципа узаконяваше отстраняването на тези категории хора, които бяха смятани за вредни в изграждането на новото общество и по този начин бяха обявявани за врагове на тоталитарните комунистически режими. Огромен брой от жертвите във всяка страна принадлежаха на нейното основно национално население. Такъв е случаят със СССР, където в брой жертвите от това население са многократно повече, отколкото от останалите националности.

4. Асамблеята признава, че въпреки престъпленията на тоталитарните комунистически режими, някои европейски комунистически партии работиха за осъществяването на демокрацията.

5. Рухването на тоталитарните комунистически режими в Централна и Източна Европа не бе последвано във всички случаи от международно разследване на извършените от тях престъпления. Нещо повече, авторите на тези престъпления не бяха осъдени от международната общност, както това се случи със жестокостите, извършени от национал-социализма (нацизма).

6. В резултат широката общественост е твърде слабо запозната с извършените от тоталитарните комунистически режими престъпления. Комунистическите партии са законни и действащи в някои страни, дори ако в повечето случаи те самите не са се разграничили от тоталитарните комунистически режими в миналото.

7. Асамблеята е убедена, че осъзнаването на историята е необходимото условие, за да се избегне бъдещо повтаряне на подобни престъпления. По своята същност моралната оценка и осъждането на извършените престъпления изпълняват значителна роля във възпитанието на младите поколения. Ясната позиция на международната общност за това минало може да им послужи като образец за бъдещи действия.

8. Нещо повече - Асамблеята споделя мнението, че останалите все още живи жертви на извършените от тоталитарните комунистически режими престъпления, както и техните семейства, заслужават симпатия, разбиране и признание за страданията им.

9. Тоталитарните комунистически режими са все още действащи в някои страни по света и престъпленията продължават да бъдат извършвани. Презумпциите за национален интерес не трябва да пречат на останалите държави да критикуват днешните тоталитарни комунистически режими тогава, когато те го заслужават. Асамблеята остро осъжда всички нарушения на човешките права.

10. Дебатите и осъждането, които до сега се случиха на национално равнище в някои страни членки на Съвета на Европа не могат да отменят международната общност да приеме ясна позиция спрямо извършените от тоталитарните комунистически режими престъпления. Тя има моралното задължение да го направи, без да отлага повече.

11. Съветът на Европа е добре поставен, за да предизвика такъв дебат и на международно равнище. Всички бивши комунистически страни в Европа, с изключение на Беларус, са днес негови членове,а защитата на човешките права и правовата държава са основни ценности, които той отстоява.

12. В заключение Парламентарната Асамблея остро осъжда масовите нарушения на човешките права, извършени от тоталитарните комунистически режими и изразява своята симпатия, разбиране и признание към жертвите на тези режими.

13. Тя призовава всички комунистически или пост комунистически партии от своите страни членки, които все още не са го направили, да преразгледат историята на комунизма и тяхното собствено минало, да се разграничат ясно от извършените от тоталитарните комунистически режими престъпления и да ги осъдят - без колебание и незабавно.

14. Асамблеята вярва, че яснотата на тази позиция, приета от международната общност ще благоприятства стремежа към бъдещо помирение. Можем да се надяваме, че тя ще окуражи историците от цял свят да продължат проучванията си, за да установят и проверят обективността в развитието на състоялите се събития.

---

Преводът на текста на Резолюция 1481 е направен в редакцията на “ВЕСТНИКЪТ” и е публикуван в бр. 135 от 2006.

ДОКУМЕНТИ

Резолюция 1096 (1996) за мерките за разрушаване наследството на бившите комунистически тоталитарни системи, 27 юни 1996
На английски
На български

Doc. 7568 - доклад на Комисията по правни въпроси и права на човека, докладчик - г-н Северин, 3 юни 1996

Международна кръгла маса "Резолюция 1096 на ПАСЕ и проблемите при прилагането й в някои страни от бившия социалистически лагер"

Заклеймяване на тоталитарния комунизъм - Резолюция на Европейската народна партия и на групата на ЕНП-ЕД в Европейския парламент, 5 февруари 2004

Решение на Европейския съд по правата на човека от 22 март 2001 (Щрелец, Кеслер и Кренц срещу Германия)
На английски

Всеобща декларация за правата на човека

Римски статут на Международния наказателен съд
На английски

Експертно заключение към заседанието на Конституционния съд на Руската федерация от 26 май 1992 по делото за КПСС

в системата на Съвета на Европа:

Европейска конвенция за защита правата на човека и основните свободи

в системата на ООН:

Международен пакт за граждански и политически права

Конвенция за преследване и наказаване на престъплението геноцид

Конвенция за неприлагане срока на давност по отношение на военните престъпления и престъпленията против човечеството

 


Препоръка 530 на ПАСЕ за реакция срещу военната интервенция на Варшавския договор в Чехословакия, 1968 г.

Резолюция 376 на ПАСЕ за военната интервенция на Варшавския договор в Чехословакия, 1968 г.

Резолюция 718 на ПАСЕ за ареста и заточението на Андрей Сахаров, 1980

Резолюция 739 на ПАСЕ за човешките права в СССР и за свободата на сдружаване в страните от Източна Европа

Резолюция 787 на ПАСЕ за свободата на мисълта, съвестта и религията в страните от Източна Европа

Резолюция 846 на ПАСЕ за положението на етническите и мюсюлмански малцинства в България, 1985 г.

Препоръка 1086 на ПАСЕ за положението на църквата и свободата на вероизповедание в Източна Европа, 1988 г.

Резолюция 908 на ПАСЕ за положението на църквата и свободата на вероизповедание в Източна Европа, 1988 г.

Препоръка 1109 на ПАСЕ за положението на бежанците от българска националност в Турция, 1989 г.

Резолюция 927 на ПАСЕ за положението на етническите и мюсюлмански малцинства в България, 1989 г.

 

 

Кратка хроника на приемането на Резолюция 1481 на ПАСЕ
Лъчезар Тошев

Проекторезолюцията и докладът на г-н Линблад
на английски > и на френски >>

Дебати в петото заседание на сесията на ПАСЕ на 25 януари 2006 г.

 

 

Инициатива на Лъчезар Тошев в ПАСЕ за разследване на изнесените капитали от страните от Източна и Централна Европа в края на комунизма

Предложение на Комисията по правата на човека в НС за декларация в подкрепа на Резолюцията 1481/2006 на ПАСЕ за осъждане на комунизма, 13.06.2006

Кореспонденция между народния представител г-н Филип Димитров и НОИ по повод приложението на Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица

 

 

Във френското Национално събрание е внесено предложение за закон, с който 9 ноември да бъде обявен за ден в памет на жертвите на комунистическите режими.

 
Честване в ПАСЕ на 50-годишнината от Унгарското въстание
 

 

С приетата на 5 октомври 2006 резолюция 1522 ПАСЕ призова за създаването на мемориален център за жертвите на депортации и етнически чистки през 20 век, който да има изследователски и популяризаторски задачи. Резолюцията не можа да събере две трети от гласовете, за да стане препоръка към Комитета на министрите.

 


Комитетът на министрите
на външните работи на страните членки на Съвета на Европа осъди престъпленията на тоталитарните режими, извършени в името на комунистическата идеология и призова те да бъдат осмислени и да бъде отдадена почит на страданията на техните жертви и близките им. Това стана в отговор на зададен въпрос от Гьоран Линдблад, който се позовава на Препоръка 1736 на ПАСЕ за международно осъждане на режима на Франко и на Резолюция 1481 на ПАСЕ от 26 януари 2006, осъждаща комунистическите режими.

повече >>>

 


На конгреса си на 5 февруари 2004 Европейската народна партия изиска от Европейския парламент да приеме официална декларация за международно заклеймяване на тоталитарния комунизъм и да бъде създаден Европейски център за изследване на тоталитарния комунизъм; прикани да бъде определен "Ден на Жертвите" на тоталитарните комунистически режими; предложи да бъде създаден мемориален музей на жертвите на комунизма. ЕНП призова всеки, който има намерение да заема политическа длъжност в институциите на Европейския съюз, да разкрие професионалните и политическите си дейности в бившите комунистически страни и да се въздържа да приема европейска длъжност, ако е бил част от репресивните комунистически структури или част от престъпления срещу човечеството.

повече >>>

 

След като резолюцията, приета от ПАСЕ, постави начало на международното осъждане на комунизма, и членове на Европейския парламент от Европейската народна партия призоваха за приемането от европарламента на резолюция, осъждаща престъпленията на комунизма в страните от Централна и Източна Европа. Те предлагат създаването на международен институт, който да извърши историческо и правно изследване на съветския комунизъм. >>>
повече на страницата на групата на ЕНП

Източна Европа вече не е в уводните статии
Алфред Ерих Сен

Опасната амнезия
Франсоаз Том

 

Историческата справедливост
интервю на Про&Анти с Лъчезар Тошев за хода на проекторезолюцията

 

Мемориал GLORIA VICTIS

Парламентарната група на ОДС дари 2000 евро за Мемориала в памет на жертвите на комунизма в Будапеща, открит на 21 октомври 2006 по случай 50-годишнината от Унгарското национално въстание и като морален акт в изпълнение на резолюция 1481 на ПАСЕ.

  За сайта   За контакти   Авторски права   Партньори